Greece rolls out new restrictions on unvaccinatedกรีซจะกำหนดข้อจำกัดใหม่ รวมถึงข้อกำหนดในการทดสอบ และห้ามสถานที่ในร่มสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ในขณะที่ประเทศกำลังต่อสู้กับ COVID-19 ระลอกที่สี่ บุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนจะไม่ได้รับอนุญาตในร้านกาแฟ ร้านอาหาร…

ที่มาของกระทู้: ภูเขา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *